Poniżej analiza dotycząca decyzji podejmowanych przez przełożonych w sprawach osobowych wobec funkcjonariuszy Policji, którzy w latach 2008 – 2016 zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądów za przestępstwo stypizowane w art. 246 kk  z dnia 14 lipca 2017 roku. W dokumencie – zaakceptowanym przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka – opisano przypadki przemocy stosowanej przez funkcjonariuszy Policji w trakcie wykonywania czynności służbowych, w tym zachowania noszące znamiona tortur. Przedmiotowe zjawisko w sposób bezpośredni wpływa na wizerunek Policji i burzy relacje na linii policjant – obywatel. Jak napisano w treści.

Presja na bardziej bezwzględne traktowanie policjantów przez przełożonych?  Zachęta do ferowania wyroków przed zakończeniem postępowań prokuratorskich i sądowymi finałami procesów?  Przewlekłość postępowań karnych powinna być podstawą wydalania policjantów ze służby?  Początek wyścigu “Kto pierwszy wykończy policjanta”?  A może konieczność podniesienia poziomu dyscypliny? Jak Wy odbieracie poniższe pismo KGP?

Na samym dole strony pisemna odpowiedź Prezydium Zarządu Województwa dolnośląskiego na analizę.

 

 

 

fb-share-icon