W dniach 29-30 sierpnia w Łodzi spotkali się przewodniczący i wice przewodniczący zarządów terenowych wszystkich Oddziałów Prewencji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

Z dolnego śląska w spotkaniu udział wzięli : Przewodniczący SPPP w Legnicy kolega Mirosław Nowak oraz z OPP we Wrocławiu Przewodniczący Paweł Kowalski, Wiceprzewodniczący Jarosław Radziszewski i Wiceprzewodniczący Adam Łacny.  Spotkaniu przewodniczył kolega Sławomir Koniuszy wraz z Zespołem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP, SPPP i SAT.

W trakcie spotkania poruszono wiele problemów z którymi borykają się funkcjonariusze OPP i SPPP, lecz postanowiono, że owocem tego spotkania będzie wypracowanie jednego postulatu i sposób jego realizacji. Ustalono że najważniejszy dla nas jest obecnie wzrost uposażenia. Chcemy aby każdemu policjantowi OPP/SPPP przysługiwał dodatek specjalny na wzór SAT , CBŚP czy BSW.

Ustalono, że dodatek ten ma być na poziomie 30% kwoty bazowej.  Przede wszystkim ustabilizuje to politykę kadrową, wiemy jak trudno zatrzymać wartościowych funkcjonariuszy w naszych formacjach, a wyszkolenie nowo przyjmowanych trwa jednak długo. Zaproponowano również wprowadzenie rozwiązań stosowanych w innych krajach np. w Czechach czy Francji gdzie są to jednostki wręcz elitarne.

W trakcie spotkania kolega Mariusz Fender zaproponował, aby funkcjonariuszom nieetatowych pododdziałach prewencji Policji na czas pełnienia służby w tych pododdziałach zwiększać dodatek służbowy.

Na zakończenie spotkania ustalono, że następne spotkanie odbędzie się na Śląsku.

fb-share-icon