Delegacja Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i Komendy Głównej Policji w Twerze i Miednoje Oficjalna delegacja Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i Komendy Głównej Policji przebywa W Twerze i w Miednoje. Zarząd Główny NSZZ Policjantów reprezentują: przewodniczący Rafał…