Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego interesował się już tą sprawą w 2015 roku. Poniżej informacja jaką otrzymaliśmy z KWP Wrocław.

Przypominamy, że Trybunał uchylił zapis mówiący o bezpośredniości, o czym “zapomniały” napisać  Kadry z KWP we Wrocławiu. Zmiana dokonana przez Trybunał  oznacza, że policjanci nie muszą udowadniać, że zagrożenie było skierowane bezpośrednio w stosunku do nich. Bardzo ważne natomiast jest to, aby w odpowiedni sposób udokumentować przypadki zagrożenia dla życia i zdrowia.

Przykład:

Mamy zgłoszenie, że mężczyzna biega z nożem. Na miejsce zostają skierowani policjanci. Potwierdzają przyjęte zgłoszenie. Poprzez skuteczne działanie policjantów, dochodzi do odebrania noża i zatrzymania osoby, ale nie ma przesłanek,  aby  zatrzymać ją do wyjaśnienia (nie doszło do usiłowania dokonania czynnej napaści, gróźb karalnych itp.)  Jednak samo zaistnienie takiego zdarzenia i  podjęcie interwencji przez policjantów,  wystarczy do tego,  aby było to jedno z tych  6 zdarzeń w ciągu roku,  o których mówi rozporządzenie. Człowiek może być zatrzymany do wytrzeźwienia bądź prewencyjnie. Ważny jest fakt udokumentowania tego zdarzenia. Wg mojej oceny raportem. Ostatecznie, dokumenty muszą trafić do akt osobowych policjanta,  bo tam dokumenty są przechowywane najdłużej. W innych zbiorach mogą być zniszczone we wcześniejszym okresie zgodnie
z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
W przeciwnym razie w momencie podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę (np.  po 25 latach służby),  gdy nie będzie dokumentów,  nie udowodnicie  przed Organem, że do takich przypadków dochodziło. Nikt Wam nie wyda zaświadczenia. W konsekwencji nie podwyższą Wam emerytury. Przypominam 0,5 % za rok.  W przypadku udokumentowanych 10 lat takiej służby macie 5 % dodatkowo do emerytury.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
fb-share-icon