Od stycznia do września br. Policja zabezpieczyła mienie o wartości 1,2 miliarda zł

Wartość mienia objętego zabezpieczeniem majątkowym w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję jest najwyższa w historii. W okresie od stycznia do września br. policjanci zabezpieczyli mienie o łącznej wartości ponad 1,2 miliarda zł.

Odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstw, a tym samym ograniczenie opłacalności przestępczego procederu to jeden z priorytetów rządu i służb. W kwietniu tego roku w życie weszła nowelizacja ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadziły do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmiany poprawiające efektywność mechanizmów służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynów zabronionych tzw. konfiskatę rozszerzoną. Regulacja ta wprowadziła również zmiany w ustawie o Policji umożliwiające skuteczne pozyskiwanie informacji od podmiotów zewnętrznych. Stanowi to niezbędny warunek z perspektywy identyfikowania składników mienia pochodzącego z przestępstw.

Aktywność i profesjonalizm Policji oraz stworzone mechanizmy, pozwalają na skuteczne zabezpieczanie mienia podlegającego zajęciu na poczet kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody.

Efekt zmian jest już widoczny. Wartość mienia objętego zabezpieczeniem majątkowym w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję jest najwyższa w historii. W okresie od stycznia do września br. policjanci zabezpieczyli mienie o łącznej wartości ponad 1,2 miliarda zł. Dla porównania np. w ciągu trzech lat (2010-2012) Policja zabezpieczyła mienie o mniejszej wartości (1 miliarda 69 milionów zł), niż w ciągu 9 miesięcy tego roku.

Wartość mienia objętego zabezpieczeniem majątkowym wobec osób podejrzanych w skali kraju jest jeszcze wyższa, gdyż dane te nie obejmują wyników innych służb zaangażowanych w prowadzenie śledztw i dochodzeń.

 

źródło: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16668,Od-stycznia-do-wrzesnia-br-Policja-zabezpieczyla-mienie-o-wartosci-12-miliarda-z.html

fb-share-icon