Posłanka do PE Krystyna Łybacka pisze do ministra Mariusza Błaszczaka

(…) Za niepokojącenależy uznać publiczne podważanie wiarygodności osób reprezentujących NSZZ Policjantów i stawianie im zarzutów na podstawie anonimowych źródeł informacji. Taki stan rzeczy powoduje eskalację konfliktu pomiędzy Ministerstwem i Związkiem, a tym samym oddala wszelkie możliwości dialogu i poszukiwania kompromisu w ważnych dla polskiej Policji kwestiach.
Zjawisko to jest tym bardziej niepokojące, że osoby, wobec których stosowane są wyżej opisane praktyki, od lat rzetelnie i kompetentnie reprezentują podczas prac sejmowych i ministerialnych interesy funkcjonariuszy, a ich działalność cieszyła się zawsze uznaniem i szacunkiem również wśród oponentów (…)

Krystyna Maria Łybacka z domu Maćkowiak – polska polityk, posłanka na Sejm w latach 1991–2014, doktor nauk matematycznych oraz wykładowca akademicki, minister edukacji narodowej i sportu w latach 2001–2004. Obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Treść całego pisma w załączniku.

fb-share-icon