WIZERUNEK DZIELNICOWEGO- TEMAT POWRACA JAK BUMERANG

Tematem wizerunku dzielnicowego przez wiele lat zajmował się Zarząd Wojewódzki woj. łódzkiego uzyskując  opinię, która praktycznie uregulowała powyższą kwestię .

Już w 2004r.,  ówczesne  Kierownictwo łódzkiej Komendy wpadło na pomysł, aby wizerunki dzielnicowych umieszczać w lokalnej prasie.  Po  wielu bojach z KWP w Łodzi na przełomie 2004/2005 r udało się  osiągnąć sukces w tej materii.  Zaprzestano publikacji wizerunku dzielnicowych!!!.

Od 2005 do 2015 w przedmiotowej kwestii był spokój.  Aż do 20015 roku,  kiedy to ponownie próbowano wprowadzić temat do obiegu.  Z treści  pisma  Z- cy Komendanta Głównego  Policji  wynikało, że istnieje uzasadniona  potrzeba,  aby umieszczać wizerunek dzielnicowego w Internecie. Na poparcie tej tezy, do wspomnianego pisma dołączono pismo z 2012 roku sporządzone przez funkcjonariusza Biura Prawnego KGP.

Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozwiała opinia prawna z dnia 01 grudnia 2015r sporządzona przez Biuro Prawne Komendanta Głównego Policji, z której jednoznacznie wynika, że „ co do zasady publikowanie na stronach internetowych jednostek organizacyjnych Policji wizerunku dzielnicowego w umundurowaniu służbowym wymaga uzyskania jego zgody”   

W ostatnim okresie czasu do naszego Zarządu dochodzą sygnały, że przełożeni służbowi ponownie zaczynają naciskać, aby wizerunki dzielnicowych umieszczać na stronach internetowych. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości,  jakie zasady  powinny obowiązywać w tym zakresie,   ponownie zamieszczamy dokumenty, które uzyskaliśmy dzięki uprzejmości naszych kolegów z Warmii i Mazur m. in. kopię opinii prawnej z 01 grudnia 2015r.

Opinia do pobrania PDF                 

Korespondencja – Ochrona wizerunku dzielnicowego.Historia-ochrony-wizerunku-dzielnicowego

                    

fb-share-icon