72 proc. badanych dobrze ocenia działalność Policji

OPUBLIKOWANO: Środa, 08 Listopada 2017, 13:52

Z przeprowadzonych przez CBOS we wrześniu badań wynika, że większość badanych dobrze ocenia działalność Policji. Opublikowane wyniki pokazują, że wśród ocenianych instytucji Policja znajduje się na drugim miejscu zaraz za władzami samorządowymi.

Badanie cyklicznie przeprowadzane przez CBOS (w marcu i wrześniu każdego roku) wykonane zostało na próbie 985 osób. Respondenci zapytani o ocenę działalności prezydenta, parlamentu oraz wybranych instytucji publicznych w większości (72%) dobrze ocenili działalność Policji. Jak wskazuje KGP nastąpił też wzrost zadowolenia w porównaniu do marcowego badania (70%).

Lepiej niż Policja oceniona została jedynie działalność władz samorządowych. Niżej w rankingu ocen znalazł się m.in. prezydent (68%), wojsko (65%), CBA (43%) czy KAS (29%).

W badaniu nie były brane pod uwagę m.in. Straż Graniczna czy Państwowa Straż Pożarna. Ta ostatnia od lat cieszy się jednym z najwyższych współczynników zaufania i dobrej oceny swojej działalności.

KGP/DM

źródło: http://www.defence24.pl/694362,72-proc-badanych-dobrze-ocenia-dzialalnosc-policji

fb-share-icon