Nie przyznajesz się do winy w trakcie rozmowy dyscyplinującej …

13 listopada 2017 WP Statistics - Hits: 158

Nie przyznajesz się do winy w trakcie rozmowy dyscyplinującej lub wyrażasz sprzeciw - przełożony jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego!!! "Zakończenie postępowania poprzez przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej mimo sprzeciwu policjanta pozbawia…