Oto wątpliwość z jaką zwrócił się do nas jeden z naszych kolegów oraz nasze zapytanie do Naczelnika WRD KWP Wrocław oraz opinia prawna.

Pisze do Państwa zapytaniem jeżeli chodzi  o przepis  Art. 60.2. uprd zabrania się: 3) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze.  Czy jako związek jesteście w posiadaniu interpretacji tego przepisu? Jaki to pojazd, który wykonuje czynności i co to reguluje. W ostatnim czasie są skargi na policjantów, którzy na postoju mają włączony silnik.  Moje pytanie  z doświadczenia brzmi: czy policjant, który zatrzymał do kontroli pojazd, wylegitymował kierującego, który popełnił wykroczenie, który odmawia przyjęcia mandatu karnego kredytowanego, i dalsze czynności które wykonywane są w radiowozie tj. sporządzanie notatki urzędowej, załącznika do notatki urzędowej, uzupełnienie pouczenia adresowego, karty rejestracyjnej mrd-5 oraz sprawdzenie obywatela w terminalu mobilnym na odpalonym silniku są zgodne z przepisami czy nie? Terminale mobilne w związku z szybkim wyładowaniem baterii są podłączane. Ładowanie odbywa się na włączonym silniku. Nadmieniam, że w tym dniu panowały niekorzystne warunki atmosferyczne – temperatura 35 stopni. Jeden z policjantów miał przeprowadzoną rozmowę instruktażową, a sprawa została skierowana na komisariat i czekamy czy będzie umorzona lub zostanie skierowany wniosek o ukaranie policjanta.

Wiele osób wypowiada się na ten temat m.in, rzecznik słupskiej policji R. Czerwiński, który stwierdził, że  specyfika pracy powoduje, że policjanci muszą mieć pojazdy gotowe do ruchu. Dlatego podczas pracy ten przepis funkcjonariuszy nie obejmuje. Poniżej link do strony
Czytaj więcej: http://www.dzienniklodzki.pl/motofakty/na-drogach/a/czytelnik-radiowoz-z-wlaczonym-silnikiem-podczas-kontroli,11647288/

Oraz stanowisko KGP http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/783322,komenda-glowna-policji-o-kontrolach-drogowych.html, można przeczytać:

Zwraca też uwagę, że policjantów nie obowiązuje zakaz pozostawiania samochodu z pracującym silnikiem na obszarze zabudowanym. – Nie ma on bowiem charakteru bezwzględnego. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo o ruchu drogowym ów zakaz nie dotyczy pojazdu wykonującego czynności na drodze. I chodzi tu o wszystkie pojazdy, które są wykorzystywane do wykonywania na drodze czynności wynikających z zadań wykonywanych przez dane „służby”. A więc będą to pojazdy służące utrzymaniu drogi, utrzymaniu czystości w gminach, pojazdy pomocy drogowej, pojazdy służb ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne itp.), pojazdy organów kontroli ruchu drogowego i wiele innych – wyjaśnia policjant.

W związku z powyższymi faktami, proszę o interpretację tego przepisu, skonsultowanie jego z KGP, ujednolicenie stanowiska, aby każdy policjant miał wiedzę na ten temat.

fb-share-icon