Spotkania profilaktyczne z harcerzami Związku Harcerstwa Polskiego z drużyn Nieprzetartego Szlaku.

W dniach 13 i 20 listopada 2017 r. we Wrocławiu, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu, uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych z harcerkami i harcerzami Związku Harcerstwa Polskiego z drużyn Nieprzetartego Szlaku, który jest określeniem działalności Związku  na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym  nazywane  są bowiem drużyny  działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej.  Nieprzetarty Szlak skupia  dzieci i młodzież od 6 roku życia do …, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

W trakcie spotkań uczestnicy, którzy przybyli do Wrocławia z terenu województw: dolnośląskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego w łącznej liczbie ok. 170,  zapoznali się m.in. z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze i mieli możliwość zadawania pytań na wszystkie interesujące ich tematy.

Ważnym akcentem było przekazanie harcerzom, ufundowanych przez Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów KWP we Wrocławiu, opasek odblaskowych, które mamy nadzieję nie tylko przyczynią się do poprawy ich bezpieczeństwa na drodze ale także będą stanowić miłą  pamiątką tego wydarzenia.

 

fb-share-icon