KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

  •   w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu,   w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,

  •   w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,

  •   w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

20 marca 2018 r.       – 42 osoby;

 2 lipca 2018 r.          – 70 osób;

24 września 2018 r.  – 80 osób;

27 grudnia 2018 r.    – 100 osób;

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  •   obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

  •   który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

  • korzystający z pełni praw publicznych;

  •   posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

  •   posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

  •   dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych;

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Czytaj więcej : http://www.wroclaw.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/terminy_i_limty_przyjec_do_sluzby_w_policji_na_terenie_wojewodztwa_dolnoslaskiego

fb-share-icon