Komunikat ze spotkania Ministra Brudzińskiego z Przewodniczącym NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim

17 stycznia 2018 roku na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego gościem w resorcie był Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Podczas blisko godzinnego spotkania poruszone zostały główne problemy nurtujące środowisko policyjne.

Pan Minister wykazał żywe zainteresowanie sprawami funkcjonariuszy, służby i całej formacji. Prosił o przedstawienie jak wygląda sytuacja w Policji, z czym się zwracają do związku zawodowego funkcjonariusze oraz jakie są oczekiwania i potrzeby.
Strony zgodnie zadeklarowały podjęcie dialogu i współpracę dla poprawy warunków służby i sprawności działania Policji.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący wręczył Ministrowi Brudzińskiemu tablo z logo NSZZ Policjantów, życząc sukcesów i satysfakcji z powierzonej funkcji.

Przebieg spotkania wskazuje, że zostanie nawiązany rzeczywisty dialog pomiędzy resortem spraw wewnętrznych a NSZZ Policjantów i zostaną wypracowane konkretne rozwiązania dobre dla formacji i funkcjonariuszy Policji, czego Panu Ministrowi i wszystkim policjantom życzymy.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

 

fb-share-icon