Wyższe wypłaty należności mieszkaniowych dla żołnierzy

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych dla żołnierzy to coś realnego ! A w policji? Mieszkania to od zawsze Yeti ! Chyba, że u was jest inaczej ? 

W ubiegłym roku  oddziały regionalne  Agencji Mienia Wojskowego wypłaciły 1055 odpraw mieszkaniowych, ok. 680  tysięcy świadczeń mieszkaniowych dla prawie 60 tysięcy żołnierzy zawodowych  oraz  wybudowały lub kupiły na  rynku  302 lokale mieszkalne  – wynika z informacji przekazanej przez AMW.

Wyższa odprawa na jednego żołnierza 

W 2017 r.  wypłacono  1055 odpraw mieszkaniowych na łączną kwotę ok. 214,7 mln zł – poinformowała portal-mundurowy.pl  Małgorzata Weber, rzecznik AMW.  Najwięcej odpraw wypłacono w oddziałach regionalnych AMW w Warszawie, Krakowie i Gdyni. Najmniej w Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu.

Średnia odprawa wyniosła  ok. 204 tys. zł, czyli  średnio  o prawie 5 proc.  więcej niż przed rokiem.  Powodem jest  kilka czynników, w tym korzystne zapisy  ustawy o zakwaterowaniu, które pozwalają  ustalić wysokość odprawy na dzień wskazany przez żołnierza, a nie jak było przed 1 października 2015 roku – w dniu wydania decyzji o wypłacie pieniędzy. Ponadto  nastąpił wzrost  ustalanego przez GUS wskaźnika ceny jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku oddanego do użytkowania ( 4094 zł za m  kw. wobec 4000 zł w IV kw. 2016 r.). W 2016 r. wypłacono tylko 879 odpraw.

Te dane oznaczają, że systematycznie rośnie liczba wypłacanych odpraw mieszkaniowych, które obecnie otrzymuje niemal co piąty żołnierz zawodowy odchodzący z armii.  Pozostali  mają już zaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

Niemal 60 tysięcy  żołnierzy otrzymuje świadczenia  mieszkaniowe 

Z informacji przekazanych przez rzecznika AMW wynika także, że do końca 2017 roku ze świadczenia mieszkaniowego skorzystało 59 255 żołnierzy zawodowych, prawie o pięć tysięcy więcej niż w 2016 r. (54 852). AMW  wypłaciła 679 185 świadczeń mieszkaniowych na kwotę 459 mln zł. Średnie świadczenie na jedną osobę uprawnioną wyniosło  (676  zł),   o  pięć procent więcej niż w 2016 r. (644 zł).

Wzrost średniej wypłaty  świadczenia mieszkaniowego wynika z faktu, że od 1 stycznia 2017 r. zwiększył się współczynnik świadczenia mieszkaniowego, zależny od garnizonu ( od 1 do 3),  przy utrzymaniu stawki kwoty podstawowej ( 300 zł).  Podstawą była nowelizacja rozporządzenia MON z 31 grudnia 2016 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego  (Dz. U z 6.02.2017, poz. 218). Wzrost świadczenia mieszkaniowego nastąpił w połowie garnizonów ( na ogół 104). Na zmianach skorzystali m.in.  żołnierze służący np. w Brodnicy (wskaźnik został podniesiony z 1,5 do 1,9), Choszcznie (z 1,2 do 1,8), Elblągu (z 1,6 do 1,9), Dęblinie (z 1,2 do 1,6), Głogowie (z 1,0 do 1,9), Osowcu (z 1,1 do 1,8) Ustce (z 1,9 do 2,8) i Zegrzu (z 2,1 do 2,5).

Z kolei wzrost liczby wypłacanych świadczeń  jest rezultatem rosnącej liczebnie armii zawodowej.  Liczba odbiorców tego świadczenia byłaby znacznie wyższa gdyby równo traktowano żołnierzy służby stałej i kontraktowej, którym  w pierwszej kolejności przydzielana jest kwatera albo inny lokal mieszkalny. Tymczasem  żołnierz  służby stałej posiada prawo wyboru jednej z trzech form prawa do zakwaterowania (przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego; przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej lub wypłata świadczenia mieszkaniowego.

Prawie wszystkie miejsca wykorzystane w internacie

Na zakwaterowanie żołnierzy zawodowych AMW dysponowała pod koniec 2017 r.  10 342 miejscami internatowymi.  Niemal wszystkie miejsca ( 97 proc.) były zajęte.  Z tej liczby:

 • • 4 102 stanowiły miejsca w 62 internatach,
 • • 5 429  – w 3 024 kwaterach internatowych,
 • • 811 są miejscami wynajmowanymi.

Miejsca wolne stanowią rezerwę na zakwaterowanie żołnierza w dniu przybycia do jednostki lub są remontowane (podniesienie standardu zakwaterowania).

302 nowe lokale 

W ubiegłym roku  AMW pozyskała  302 lokale mieszkalne, w tym 126 mieszkań w wyniku inwestycji własnych oraz 176 w drodze zakupu – poinformowała Małgorzata Weber.

Inwestycje własne zrealizowano w następujących garnizonach:

 • • Braniewo – 24 szt. (inwestycja własna – WPB S.A.)
 • • Poznań – 24 szt. ( SINEVIA)
 • • Słupsk – 30 szt. (SINEVIA)
 • • Szczecin – 30 szt. (SINEVIA)
 • • Żagań – 18 szt. (M-Plus Sp. z o.o.)

Zakup mieszkań na wolnym rynku dokonano:

 • • Elblągu – 23 szt.
 • • Krakowie – 54 szt.
 • • Krośnie  Odrzańskim – 4 szt.
 • • Lublinie – 15 szt.
 • • Warszawie – 80 szt.

Ostatnie mieszkania w 2017 r. AMW kupiła w Elblągu (23 lokale) na potrzeby Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz wybudowała w Braniewie (mieszkania  w układzie trzy pokoje i kuchnia, każde z nich liczy około 60 metrów). Oficjalne  przekazanie 24  lokali w pełni wykończonych i wyposażonych mieszkań  w  bloku przy ul. Grota Roweckiego 64-66   w Braniewie  nastąpiło na początku stycznia br.

W planie jest pozyskanie 228 mieszkań 

W 2018 r. AMW planuje pozyskać łącznie około 228   mieszkań, w tym 168 w ramach inwestycji własnych w następujących garnizonach:

 • • Białystok – 43 szt.
 • • Gdynia – 47 szt.
 • • Koszalin – 23 szt.
 • • Stargard – 30 szt.
 • • Świnoujście – 25 szt.

Ponadto AMW planuje  kupić 60 lokali w: Tarnowskich Górach – 30 szt.,  Dziwnowie – 15 szt., Grudziądzu – 10 szt. i  Chojnicach – 5 szt. R.Ch. 

Zdjęcie: Marta Hajkowicz  ( budynek AMW w Braniewie)

 

źródło : http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-prawo/item/6511-22-i-wyzsze-wyplaty-naleznosci-mieszkaniowych-dla-zolnierzy-w-2017-r

fb-share-icon