Sądowy finał potrącenia funkcjonariusza przez motocyklistę

Jest sądowy finał w głośnej sprawie potrącenia przez motocyklistę funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Dąbrowie Górniczej, zabezpieczającego przejazd Zagłębiowskiej Masy Krytycznej.

Do zdarzenia doszło 3 maja 2017 roku około godziny 16:00 na skrzyżowaniu Al. Róż i ul. Królowej Jadwigi. Policjant zabezpieczający przejazd rowerzystów dostrzegł jadącego między samochodami z dużą prędkością, na jednym kole, motocyklistę.
Gdy jednoślad zbliżył się, funkcjonariusz zatrzymał go, by poinformować o wstrzymaniu ruchu w tym miejscu. Motocyklista ruszył jednak nagle, uderzając policjanta lusterkiem i ciągnąc go kilka metrów po drodze. Funkcjonariusz odniósł poważne obrażenia ręki i nogi.

Co istotne, sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy policjantowi.

25 stycznia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej zapadł wyrok skazujący motocyklistę na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności. Wobec oskarżonego orzeczony także został środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. W tym samym wyroku Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego policjanta kwotę 3000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W wyroku tym zwraca uwagę zasądzona kwota 1512 złotych tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem przez oskarżyciela posiłkowego pełnomocnika z wyboru.

Ten punkt wyroku związany jest z faktem, iż policjant od początku sprawy, jeszcze przed rozpoczęciem przewodu sądowego, w tej sprawie reprezentowany był przez pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego, mec. Jerzego Feliksa, na podstawie art. 15 Regulaminu Funduszu Ochrony Prawnej. Zgodnie z jego zapisem każdy członek FOP-u, który w czasie wykonywania czynności służbowych stał się ofiarą napaści, naruszenia nietykalności cielesnej lub pomówienia, może uzyskać finansowanie kosztów zastępstwa procesowego w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Kazimierz Barbachowski

Ten wyrok, choć nie do końca nas satysfakcjonujący w części dotyczącej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę dla policjanta, jest przykładem skuteczności występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego pełnomocnika z wyboru, do czego wszystkich poszkodowanych policjantów zachęcamy.

Kazimierz Barbachowski

za:http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/sadowy-final-potracenia-funkcjonariusza-motocykliste/
fb-share-icon