NIE MA OBOWIĄZKU NOSZENIA IDENTYFIKATORÓW IMIENNYCH ! ?

We wrześniu 2017r Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu w związku z licznie pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi stosowania przez policjantów znaków identyfikacji imiennej,  przesłała wg rozdzielnika opinię prawną PR – 026 -99/2017 Zespołu Prawnego  KWP we Wrocławiu z treści której wynikało, że policjanci są zobowiązani do noszenia znaku identyfikacji imiennej na koszuli służbowej, koszuli służbowej letniej, koszulce polo z krótkim rękawem, kurtce służbowej letniej, kurtce służbowej zimowej z podpinką i ocieplaczem z polaru, jęśli występuje jako samodzielny element ubioru służbowego.

sdr

Całkowicie odmiennego zdania jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Kwiatkowskiej- Krzyżak, która na zlecenie ZW NSZZ P woj. dolnośląskiego sporządziła opinię prawną w tym zakresie!!!

 

Policjanci nie muszą za własne pieniądze dokonywać zakupu identyfikatorów imiennych i wbrew opinii radców prawnych KWP nie otrzymują ekwiwalentu mundurowego!!!

„(…) Wskazać należy, że tabele kalkulacyjne nie uwzględniają znaku identyfikacji imiennej. Ponadto tabele kalkulacyjne tworzone są według normy umundurowania wyrażonej w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów, które również nie uwzględnia znaku identyfikacji imiennej. Szczegółowa analiza przytoczonych powyżej rozporządzeń wskazuje, że policjantowi, wbrew opinii zespołu radców, nie przysługuje ekwiwalent za znak identyfikacji imiennej.

sdr

Obowiązek noszenia znaku identyfikacji imiennej powstaje, gdy policjant zostanie zaopatrzony w znak identyfikacji imiennej przez właściwą komórkę Policji. Praktyka, potwierdzona oficjalnym stanowiskiem Komendy Głównej Policji wskazuje, że znak identyfikacji imiennej nie jest policjantom wydawany. Określone w rozporządzeniu normy umundurowania nie obejmują znaku identyfikacji imiennej, w związku z tym jednostki Policji nie dokonują jego zakupu dla podległych funkcjonariuszy.”

Zgodnie z treścią przekazanej nam opinii „należy uznać za wadliwe polecenia służbowe, które taki obowiązek wyrażają. Policjant, który nie ma znaku identyfikacji imiennej z uwagi na nie wydanie go w naturze lub nie otrzymanie ekwiwalentu mundurowego nie popełnia przewinienia dyscyplinarnego, ponieważ brak w umundurowaniu wynika z przyczyn od niego niezależnych. Policjant nie może ponosić odpowiedzialności za niespójne regulacje prawne dotyczące umundurowania w policji.

mde

 

 

Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego

Opinia Imienniki Wrocław – do Pobrania PDF

fb-share-icon