Dług sektora publicznego w dół po raz pierwszy w historii. Czerwińska chwali się wynikami

źródło: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dlug-sektora-publicznego-w-dol-po-raz,135,0,2402183.html

oprac. Tomasz Sąsiada

Bardzo odpowiedzialna polityka fiskalna rządu sprawiła, że rok 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych od 1999 roku – pochwaliła się w piątek minister finansów Teresa Czerwińska.

Czerwińska zaznaczyła, że 1999 był pierwszym rokiem, kiedy sektor finansów publicznych został prawnie zdefiniowany i możliwe było liczenie państwowego długu publicznego. Jak zaznaczyła, w teorii dług spadł też w 2014 r., ale wtedy nie stała za tym dobra sytuacja finansowa sektora. Spadek długu wynikał jedynie z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS.

Na koniec 2017 r. państwowy dług publiczny (definicja krajowa) wyniósł 961,8 mld zł i był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) wyniósł natomiast 1 003,4 mld zł i był o 3,2 mld zł niższy w porównaniu z końcem 2016 r.

Strategia zarządzania długiem przewiduje, że spadek relacji długu publicznego do PKB, który nastąpił w 2017 r., będzie kontynuowany. Obecnie trwają prace nad Aktualizacją Programu Konwergencji, która zawierać będzie zaktualizowane prognozy wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Jego przyjęcie przez Radę Ministrów i przekazanie Komisji Europejskiej planowane jest do końca kwietnia br. – zapowiedziała także Czerwińska.

Czytaj dalej …

fb-share-icon