Data publikacji 05.04.2018   https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17147,Sluzby-podlegle-MSWiA-na-Dolnym-Slasku-wzmacniaja-swoj-potencjal.html

Służby podległe MSWiA na Dolnym Śląsku wzmacniają swój potencjał

W czwartek (5 kwietnia br.) w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu szef MSWiA uczestniczył  w odprawie z szefami służb oraz komendantami z województwa dolnośląskiego.

Minister Joachim Brudziński wysłuchał sprawozdań komendantów wojewódzkich Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, w których omówione zostały działania poszczególnych służb w 2017 roku oraz określono priorytety na rok 2018. Szefowie wojewódzkich służb przedstawili również stan realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Jest to już kolejne spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z funkcjonariuszami na co dzień pełniącymi służbę w regionie. – Postaram się dotrzeć do wszystkich województw, aby spotkać się z przedstawicielami służb mundurowych komend wojewódzkich, powiatowych, aby na miejscu zapoznać się z Waszymi problemami, wyzwaniami oraz ze specyfiką pracy w Waszych regionach – podkreślił szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Minister zapewnił zebranych o zamiarze kontynuowania zainicjowanych przez swojego poprzednika działań wzmacniających potencjał służb, m.in. kontynuowany będzie Program Modernizacji i nadal będą przywracane posterunki Policji w małych miejscowościach. – Nasi poprzednicy zlikwidowali ponad 400 posterunków Policji. To przełożyło się na obniżenie poczucia bezpieczeństwa szczególnie w małych miejscowościach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości na bezpieczeństwie nie będzie oszczędzał – zapewnił szef MSWiA.

Minister Joachim Brudziński w trakcie swojego wystąpienia zwrócił również uwagę na kwestię niewystarczającego wynagrodzenia funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. – Bezpieczne państwo, bezpieczni obywatele, to sprawnie działające służby i dobrze wynagradzani funkcjonariusze – powiedział. Szef MSWiA przypomniał, że obecnie trwa proces stopniowego podwyższania wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w formacjach podległych MSWiA. Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpiła już od 1 stycznia 2017 r. Od 1 maja br. kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy SOP. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb – zaplanowano od 1 stycznia 2019 r. Dzięki tym działaniom funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł.

W naradzie wzięli udział m.in.: gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. bryg. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej,  nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji, Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski oraz komendanci z Dolnego Śląska.

Służby zapewniają bezpieczeństwo

Na terenie Dolnego Śląska służbę pełni niemal 7,9 tys. funkcjonariuszy Policji. W ubiegłym roku policjanci odnotowali kolejny spadek przestępczości (przestępstw było mniej o 3,7 tys. w porównaniu do roku 2016), w tym zmniejszyła się liczba przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych. To o ponad 11% mniej włamań, kradzieży (w tym kradzieży samochodów), przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić. Największym wyzwaniem w 2017 roku dla dolnośląskich policjantów było zabezpieczenie Światowych Igrzysk Sportowych – The World Games 2017, w których rywalizowali sportowcy z ponad 100 państw. Funkcjonariusze z Dolnego Śląska w 2017 r. rozbili również 23 zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się głównie wyłudzaniem podatku VAT.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. dolnośląskiego pełni 2,3 tys. funkcjonariuszy. W 2017 r. dolnośląscy strażacy odnotowali ponad 46 tys. interwencji, z których 30 proc. stanowiły pożary, a aż 61 proc. inne zagrożenia (np. wypadki drogowe, usuwanie skutków kataklizmów naturalnych). W porównaniu do roku 2016, liczba odnotowanych interwencji zwiększyła się o 5,2 tys. czyli o prawie 13%. Do najtrudniejszych wyzwań bez wątpienia należały działania strażaków w trakcie akcji ratowniczej w Świebodzicach (zawalenie się wielorodzinnej kamienicy) oraz pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy Ksawery w październiku 2017 r. (wówczas strażacy interweniowali ponad 2,5 tys. razy). Dolnośląscy funkcjonariusze PSP także aktywnie wspierają swoich kolegów strażaków-ochotników z Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie województwa funkcjonuje łącznie 255 Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), 463 OSP spoza KSRG oraz 11 innych jednostek ochrony przeciwpożarowej (np. zakładowe). Ochotnicze Straże Pożarne (działające w ramach KSRG) otrzymały w zeszłym roku kwotę 5,8 mln zł – dzięki niej zakupiły m.in. 17 samochodów. Dodatkowo OSP spoza KSRG otrzymały 2,6 mln zł na zakup m.in. 7 pojazdów.

W terytorialnym zasięgu działania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej znajdują się województwa lubuskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie. W 2017 r. strażnicy graniczni skonfiskowali towar o łącznej wartości prawie 111 mln zł (głównie papierosy i tytoń za kwotę ponad 83 mln zł oraz narkotyki za 6 mln zł). Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG, wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Izbą Celną, zlikwidowali m.in. nielegalne fabryki papierosów, krajalnie tytoniu i magazyny. Wartość towaru zabezpieczonego podczas tych akcji to prawie 40 mln zł.

Policjanci, strażacy oraz strażnicy graniczni modernizują sprzęt i infrastrukturę

W ramach Programu Modernizacji dolnośląska Policja zaplanowała realizację 23 zadań inwestycyjnych za kwotę ponad 110 mln zł. Wybudowanych zostanie 7 nowych obiektów, a kilkanaście przejdzie gruntowną modernizację. Rozpoczęto już budowę nowej siedziby komisariatu w Kowarach oraz modernizacje posterunków w Miękini i Pieszycach. Odtwarzane są posterunki Policji – w 2017 r. przywrócono jednostkę w Słotwinie, działa już także reaktywowany posterunek w Świerzawie. Do policjantów z Dolnego Śląska trafiło w zeszłym roku 95 pojazdów. Garnizon dolnośląski jest jednym z trzech w Polsce, w którym rozpoczął się w zeszłym roku pilotaż programu wyposażenia policjantów w kamerki indywidulane.

Dolnośląska Straż Pożarna w 2017 r. przeznaczyła ponad 13,6 mln zł m.in. na inwestycje budowlane, zakup wyposażenia osobistego oraz łączności. W 2018 r. strażacy z Dolnego Śląska w ramach Programu Modernizacji wydadzą ponad 5,5 mln zł m.in. na rozbudowę Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego. Oprócz tego w 2018 r. zmodernizowana zostanie siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, a także kontynuowany będzie proces wyposażania strażaków w nowoczesny sprzęt indywidualny.

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej realizując Program Modernizacji zakupił w 2017 r. flotę transportową (samochody patrolowe i terenowe), a także uzbrojenie i wyposażenie (m.in. kamizelki kuloodporne, karabinki Mini-Beryl). Natomiast w ramach inwestycji budowlanych w 2017 r. przebudowano krytą strzelnicę w Komendzie Oddziału w Krośnie Odrzańskim. W kolejnych latach Nadodrzański Oddział SG planuje zakupić kolejne karabinki Mini-Beryl, a także samochody patrolowe i terenowe (łącznie 35 pojazdów). Zmodernizowane zostaną także Placówki SG w Tuplicach, Kłodzku, Krośnie Odrzańskim i Gorzowie Wlkp.

fb-share-icon