Będą kolejne podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA

W czwartek (19 kwietnia 2018 r.) ministrowie Joachim Brudziński oraz Jarosław Zieliński po raz kolejny spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych służb podległych MSWiA. Od 1 stycznia 2019 roku funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł.

– Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Chcemy dialogu ze związkami zawodowymi. Poprzez powołanego przeze mnie pełnomocnika jestem na bieżąco informowany o propozycjach i postulatach służb mundurowych – powiedział po spotkaniu szef MSWiA.

Na spotkaniu ze związkowcami omawiano również sprawy związane ze zwolnieniami lekarskimi funkcjonariuszy. Projekt dotyczący L4 zakłada, że za okres zwolnienia lekarskiego do 30 dni w roku funkcjonariuszom przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 100 procent. Minister Joachim Brudziński zadeklarował skonsultowanie projektu ze wszystkimi związkami zawodowymi, a następnie rozpoczęcie procesu legislacyjnego. Zostanie również powołany wspólny zespół roboczy, który będzie analizował inne przedstawione przez związkowców postulaty.

Minister Joachim Brudziński jest otwarty na rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych, którzy wskazują, że konieczne jest podniesienie wynagrodzeń wszystkich funkcjonariuszy. Dlatego właśnie już w pierwszym miesiącu urzędowania szef MSWiA spotkał się ze związkowcami – dzisiejsza rozmowa była 16 spotkaniem ministra z przedstawicielami związków zawodowych. Ponadto powołany przez ministra Joachima Brudzińskiego pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi, Edward Zaremba, jest w stałym kontakcie z przedstawicielami strony związkowej. Do tej pory odbył on ponad 50 spotkań i przeprowadził 200 rozmów, których tematy dotyczyły postulatów funkcjonariuszy.

Wynagrodzenia funkcjonariuszy stale wzrastają

Wzrost wynagrodzeń to jeden z efektów Programu Modernizacji, który prowadzony jest w służbach podległych MSWiA. Funkcjonariusze, którzy codziennie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców powinni być bowiem godnie wynagradzani.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie podnosi uposażenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb podległych MSWiA. Warto zaznaczyć, że są to podwyżki kwotowe, a nie procentowe. Przypominamy, że wszyscy funkcjonariusze służb podległych MSWiA, a także pracownicy cywilni tych służb otrzymali podwyżki od 1 stycznia 2016 r. Wtedy uposażenia funkcjonariuszy wzrosły o 202 zł, a wynagrodzenia pracowników cywilnych o 154 zł. Także od 1 stycznia 2017 r. uposażenie funkcjonariuszy wzrosło średnio o 253 zł, a pensje pracowników cywilnych przeciętnie o 250 zł. Kolejna podwyżka, która obejmie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. i będzie wynosiła średnio 309 zł dla funkcjonariuszy i 300 zł dla pracowników cywilnych.

Warto zaznaczyć, że od 1 maja tego roku kolejne podwyżki otrzyma dodatkowo ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy SOP. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających funkcjonariuszy. Na ten cel przeznaczone zostanie 150 mln złotych. Łącznie we wszystkich czterech służbach podległych MSWiA wzrost uposażenia zasadniczego obejmie ponad 110 tys. funkcjonariuszy, w tym m.in. prawie 75 tys. policjantów i ponad 23 tys. strażaków. Policja otrzyma na te podwyżki ponad 98 milionów zł, Państwowa Straż Pożarna – ponad 36 milionów zł, Straż Graniczna – ponad 13 milionów zł, a Służba Ochrony Państwa – niemal 2,5 miliona zł.

Z Programu Modernizacji formacje podległe MSWiA otrzymają w latach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 mld złotych. Dzięki temu możliwe będą wymiana zużytego sprzętu, budowa i remonty obiektów, a także wzrost wynagrodzeń. Policja w latach 2017-2020 otrzyma (łącznie ze środkami przeznaczonymi na wzrost wynagrodzeń) niemal 6 mld zł – w tym 3,119 mld na inwestycje i zakup sprzętu. Straż Graniczna otrzyma łącznie 1,267 mld (w tym niemal 841 mln zł na nowoczesny sprzęt, inwestycje budowlane i wyposażenie), tymczasem Państwowa Straż Pożarna zostanie wsparta kwotą 1,723 mld (w tym 957 mln zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę i remont infrastruktury oraz zakup nowoczesnego wyposażenia). SOP otrzyma łącznie 203 mln zł. W ramach Programu Modernizacji tylko w samej Policji realizowanych jest prawie 300 inwestycji budowlanych, w tym budowanych jest ok. 140 nowych obiektów. Poprawi to w sposób zdecydowany warunki służby funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych, a także możliwości obsługi mieszkańców. Jeśli budżet państwa pozwoli na jeszcze większe wsparcie funkcjonariuszy, MSWiA podejmować będzie kroki w celu zwiększenia tych środków.

Wychodząc naprzeciw potrzebom funkcjonariuszy minister Joachim Brudziński oraz wiceminister Jarosław Zieliński cały czas spotykają się z funkcjonariuszami w poszczególnych miastach całego kraju. Liczne odprawy organizowane w województwach pozwalają m.in. na bezpośrednią rozmowę z policjantami, strażakami i strażnikami granicznymi.

Nie będzie zmian w systemie emerytur mundurowych

Nawiązując do artykułu, który został opublikowany 19 kwietnia br. w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. „Policjanci trafią do ZUS”, informujemy, że w resorcie nie toczą się żadne prace nad zmianami w systemie emerytalnym funkcjonariuszy podległych MSWiA. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że MSWiA chce włączyć funkcjonariuszy do ZUS. W dalszym ciągu mundurowi będą korzystać z resortowego systemu emerytalnego.

Po raz kolejny podkreślamy również, że MSWiA nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnych prac nad zmianami w systemie emerytur mundurowych.

źródło: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17223,Beda-kolejne-podwyzki-dla-funkcjonariuszy-sluzb-podleglych-MSWiA.html

fb-share-icon