Wizyta ministra Joachima Brudzińskiego w Szkole Policji w Pile

– Nie jako polityk, ale jako zwykły obywatel mam pewność, że policjanci i strażacy wesprą mnie, kiedy będę tego potrzebował. Z drugiej strony, państwo będzie wspierać funkcjonariuszy – zapewniać im godne warunki służby i bronić ich honoru – powiedział minister Joachim Brudziński podczas odprawy z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej i Policji z województwa wielkopolskiego.

Narada, w której wzięli udział komendanci powiatowi, miejscy i wojewódzcy, odbyła się w auli Szkoły Policji w Pile. Komendanci wojewódzcy przedstawili główne inwestycje finansowane lub współfinansowane z Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Omówili też planowane i zrealizowane zakupy wyposażenia.

Policja wielkopolska w 2017 roku wydała na modernizację niemal 72 mln zł. Największą realizowaną inwestycją jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zakończy się ona w 2019 roku i będzie kosztować ponad 57 mln zł. W realizacji jest również budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. Jej koszt niemal 20 mln zł. Powstaje również nowa Policyjna Izba Dziecka w Poznaniu. Policjanci zakupili również nowoczesny sprzęt komputerowy i wyposażenie do laboratorium kryminalistycznego.

Państwowa Straż Pożarna zakupiła w 2017 roku ze środków Programu Modernizacji 9 nowych samochodów. Natomiast 14 pojazdów trafiło do OSP. Plan na 2018 rok przewiduje kolejne 16 samochodów dla PSP i około 20 dla OSP. Strażacy realizują również inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Poznaniu (1,3 mln zł z Programu Modernizacji) i przebudowa Komendy Powiatowej PSP w Pile. W ramach zakupu sprzętu informatyki i łączności w 2018 roku zaplanowano 551 tys. zł na budowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej oraz 100 tys. zł na modernizację systemu zasilania awaryjnego.

Szef MSWiA wspomniał również największe działania służb w Wielkopolsce. Był to wybuch gazu w Murowanej Goślinie i zawalenie się kamienicy w Poznaniu – Dziękuję za to, że stanęliście obok obywateli w tych najtrudniejszych chwilach. Przekażcie proszę moje podziękowania wszystkim funkcjonariuszom w Waszych jednostkach. Nie jako polityk, ale jako zwykły obywatel mam pewność, że policjanci i strażacy wesprą mnie, kiedy będę tego potrzebował. Z drugiej strony, państwo będzie wspierać funkcjonariuszy – zapewniać im godne warunki służby i bronić ich honoru.

Po naradzie minister Joachim Brudziński odwiedził budowę nowego budynku mieszkalnego dla słuchaczy szkoły policji, która finansowana jest z Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Szef MSWiA spotkał się również ze słuchaczami szkoły. Na zakończenie wizyty Joachim Brudziński złożył kwiaty przy obelisku upamiętniającym dawny cmentarz żydowski, który znajdował się na obecnym terenie szkoły.

źródło: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17233,Wizyta-ministra-Joachima-Brudzinskiego-w-Szkole-Policji-w-Pile.html

fb-share-icon