Witamy nowych funkcjonariuszy. To bardzo dobra informacja w tych trudnych czasach, Cieszy, że młodzi ludzie chcą służyć społeczeństwu. Pamiętam jeszcze nie tak dawno ślubowało 70, 80,,, osób jednocześnie. Teraz kilkanaście, ten widok trochę smutny jest niestety. Gości jest dużo więcej niż ślubujących. Doceńmy odpowiednio tą garstkę.

25 maja 2018 roku o godzinie 10 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 15 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w tym roku już 70 funkcjonariuszy.

Służba w Policji, to atrakcyjny i prestiżowy zawód, który daje możliwość pracy w różnych komórkach organizacyjnych, rozwoju, nauki, realizacji własnych zainteresowań. Policja jest nowoczesną instytucją, dostosowującą się do zmian ekonomicznych, społecznych, cywilizacyjnych. Analitycy policyjni, pracownicy laboratoriów kryminalistycznych mają dostęp do najnowszych technologii i sprzętu. Dolnośląska Policja współpracuje również z policjami innych krajów, polscy policjanci biorą udział w misjach pokojowych. Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed policjantami nowe wymagania, a to z kolei łączy się ze szkoleniami i możliwością rozwijania własnych kompetencji. Przede wszystkim służba w Policji, to służba innym ludziom, działanie na rzecz ich bezpieczeństwa, pomoc bezradnym i pokrzywdzonym – a to jest źródło ogromnej satysfakcji

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 25 maja 2018 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 15 policjantów, w tym 5 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 10 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło już 70 funkcjonariuszy, a w ciągu kolejnych miesięcy planowane są kolejne nabory.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

kom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: Wydziału Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/slubowanie_nowo_przyjetych_funkcjonariuszy___i_ty_mozesz_zostac_policjantem

fb-share-icon