Amortyzacja sprzętu służbowego – Opinia Prawna. Wycena winna być dokonana na podstawie wartości rynkowej, z uwzględnieniem stopnia zużycia danego rodzaju majątku…

Policjant zagubił lornetkę pryzmatyczną 7x45z nr B9401 o wartości ewidencyjnej 977,20 złotych, będącej na stanie KWP we Wrocławiu od 1990 roku. Policjant, z uwagi na fakt, że podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, zgłosił szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia Spółka Akcyjna s/z w Sopocie, które wyceniło wartość lornetki na kwotę 244 złotych 30 groszy. Ubezpieczyciel zastosował amortyzację w skali 5 % w stosunku rocznym, co spowodowało pomniejszenie wartości lornetki z kwoty 977,20 złotych do kwoty 244, 30 złotych.

Komendant Powiatowy Policji w Głogowie wycenił wartość lornetki na kwotę 586,32 złotych, powołując się na decyzję nr 170/2011 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad postępowania przy likwidacji szkód powstałych w majątku Skarbu Państwa, znajdujących się w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Na zdjęciu latarka sygnalizacyjna, którą przez kilkadziesiąt lat otrzymywali policjanci. Sprzęt mocno archaiczny, już wycofany, ale jeszcze wielu z nas ma ją na stanie i przy przejściu na emeryturę trzeba oddać, albo zapłacić. Ciekawe ile ?  Poniżej sprawa latarki, artykuł prasowy z 2014 r. Już wtedy Związek Zawodowy mówił o problemie amortyzacji. Czy coś ruszyło w tej sprawie.

 

Pobierz opinię tutaj.

 

 

 

 

fb-share-icon