Dialog mierzony liczbą spotkań

3 lipca 2018 WP Statistics - Hits: 666

Dialog mierzony liczbą spotkań I Minister i związki zawodowe dążą do zapewnienia funkcjonariuszom jak najlepszych warunków służby, trwa intensywny dialog pomiędzy stronami i… tylko efektów jakoś nie widać. Może nie tyle…

Rzeczpospolita: Do policji chętnie zatrudnię

3 lipca 2018 WP Statistics - Hits: 552

Rzeczpospolita: Do policji chętnie zatrudnię Najbardziej brakuje policjantów w pionie kryminalnym i prewencji. Ale nawet KGP doskwiera brak specjalistów. Ekspert w zakresie analizy kryminalnej oraz zwalczania zorganizowanej przestępczości, chemik do policyjnego laboratorium, oficer łącznikowy i antyterrorysta do wydziałów bojowych…