Upał na służbie. woda obowiązkowo. Zdrowego rozsądku przełożonego NIC NIE ZASTĄPI.

Nadchodzi lato, falę upałów już mamy. Jako policjanci pełnimy służbę w dzień i w nocy w każdych warunkach. Jeżeli służba pełniona jest w dodatkowo w trudnych warunkach, mróz albo wysoka temperatura przełożony  powinien zadbać o swoich policjantów i pracowników. Tą kwestię regulują odpowiednie przepisy,  jednak nic nie zastąpi zdrowego rozsądku czy po prostu ludzkiego podejścia. Zwykłej troski o swoich ludzi.

Przełożony ma wiele możliwości ulżenia w służbie funkcjonariuszom, albo inaczej uczynienia jej efektywną i bezpieczną,  poprzez np: zmiana godzin pełnienia służby, skrócenie czasu służby, wyznaczenie dodatkowej przerwy czy dostosowanie umundurowania do panujących warunków ( rezygnacja z noszenia sztucznych kamizelek odblaskowych ), wyznaczanie rotacyjnie różnych osób do służby np. w posterunkach stałych czy rejonach szczególnie zagrożonych. W służbie mamy coraz więcej kobiet. Policjantka w ciąży powinna być pod szczególną ochroną przełożonego i jest pod szczególną ochroną przepisów.
Oczywistym wydaje się pracodawca, przełożony powinien zapewnić właściwe warunki higieniczno sanitarne do spędzenia przerwy, przygotowania i spożywania posiłków i napojów.  Policjant i pracownik powinien w odpowiednich warunkach spędzić przerwę, zjeść posiłek czy skorzystać z toalety.  Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
Wymagamy od policjantów efektywności w służbie, odpowiedniego działania – zapewnijmy im odpowiednia warunki ku temu.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI  z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.
§ 11.
1. Napoje, w niezbędnej ilości, przysługują policjantowi wykonującemu czynności służbowe:
1) w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C;
2) na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C;
3) związane z dużym wysiłkiem fizycznym.
2. Napoje wydaje się w warunkach, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w naturze i tylko w dniach wykonywania czynności służbowych.
Kodeks Pracy Art 232 :
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom nieodpłatne, odpowiednie posiłki i napoje jeżeli są spełnione dwa warunki:
– pracownicy są zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych,
Aby jednak pracodawca nie miał dowolności w określaniu sytuacji, kiedy musi zapewnić swoim pracownikom np. napoje, Kodeks pracy upoważnia Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.
Szczegółowo kwestie te reguluje zatem rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Na pracodawcę nałożony jest obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom napojów, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Rozporządzenie wymienia także prace, których wykonywanie uzasadnia prawo do otrzymywania posiłków (dania gorącego) i napojów, określając wydatek energetyczny organizmu przy tych pracach.

 

Upały w pracy. Woda to obowiązek, z klimatyzacją sprawa bardziej skomplikowana

 

W czasie upałów należy dużo pić, a na szczęście dla pracowników, wodę musi bezpłatnie zapewnić firma. Niestety, nie ma obowiązku zainstalowania klimatyzacji. Umiejętne podparcie się kilkoma przepisami da jednak pracownikom solidny argument, by przekonać go do takiej inwestycji.

Wiosna w tym roku gorąca, a nadchodzą prawdziwe upały. Pracownicy siedzący w klimatyzowanych pomieszczeniach mogą zupełnie nie zdawać sobie sprawy, jak gorąco jest na zewnątrz. Nie zwalnia to pracodawcy z konieczności zapewnienia im odpowiedniej ilości płynów.

Odpowiedniej, czyli jakiej? Tego przepisy nie precyzują. Przeczytamy tylko, że “napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników”. Aby nie zastanawiać się, jaka ilość zaspokoi potrzeby załogi, firmy udostępniają wodę w butelkach albo dystrybutorze.

W przepisach mowa jest po prostu o “napojach”, więc wystarczy, że pracodawca zapewni zwykłą wodę mineralną. Pracownicy nie mogą wymagać żadnych konkretnych słodzonych napojów czy soków – jeśli chcą się nimi wspomagać w ciągu dnia, to muszą się zaopatrzyć we własnym zakresie.

Pracownicy, którzy wykonują “brudzące” prace na zewnątrz i nie mają dostępu do wody bieżącej, powinno mieć dziennie do dyspozycji co najmniej 90 l dla celów higienicznych.

Obowiązek zapewnienia wody powstaje, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 28 stopni Celsjusza, a w przypadku pracy na zewnątrz więcej niż 25 stopni.

Afrykańskie upały uzasadniają wcześniejsze zwolnienie do domu

Przepisy ustalają pewne minimum, którego naruszać nie wolno. Zdrowy rozsądek zawsze jest w cenie: jeśli pracodawca widzi, że temperatura w danym dniu jest tak wysoka, że nie dość, że wykonywanie pracy jest bardzo utrudnione, to jeszcze zagraża zdrowiu pracowników, powinien przemyśleć zwolnienie ich wcześniej do domu. Dotyczy to w szczególności tych osób, które wykonują zajęcia na zewnątrz.

Cały tekst.

źrodło: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/upaly-w-pracy-woda-klimatyzacja,65,0,2407489.html

fb-share-icon