W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji Zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym. Projekt rozporządzenia MSWiA w ocenie Andrzeja…