Komunikat NSZZ Policjantów – zamknięta szkoła ?

11 marca 2020 WP Statistics - Hits: 1972

Art 121 b. Wysokość wynagrodzenia w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim 1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim policjant otrzymuje 80% uposażenia. 2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant…