Jakie środki dostaliśmy za zwolnienia lekarskie za 2020 r.?

Mając na uwadze likwidację funduszu nagrodowego w 2021 roku, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego, zwrócił się do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu o dane dotyczące przekazanych środków na wypłatę ekwiwalentu dla policjantów wykonujących obowiązki za osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim w 2020 roku, z tytułu zmniejszenia uposażeń tychże chorych policjantów. Poprosiliśmy o informację w rozbiciu na KMP/KPP oraz KWP i OPP, SPPP i SPKP, celem wysondowania na jakie kwoty mogą liczyć policjanci w 2021 roku z tego samego tytułu.

    Jak wynika z danych przekazanych do Zarządu Wojewódzkiego policjanci z województwa dolnośląskiego za 2020 rok otrzymali brutto 5 681 764 zł. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to spora kwota, jednak po dokonaniu analizy kwot jakie zostały wypłacone poszczególnym jednostkom terenowym kwoty nie są już tak duże. Miejmy nadzieję, że zgodnie z deklaracją jaką podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami Zarządu Głównego, złożył  Pan Minister Maciej Wąsik, fundusz premiowy zostanie zastąpiony środkami z wakatów a tych w dalszym ciągu mamy sporą ilość!!!