Zadania służbowe zapisywane są w notatniku służbowym, bo przecież policjant nie jest w stanie zapamiętać wszystkich adresów, danych personalnych osób do sprawdzenia itp. Zapisy w notatnikach służbowych stanowią podstawę do dokumentowania przebiegu służby i sporządzania dalszej dokumentacji służbowej, w tym o charakterze procesowym. Cała treść ….

źródło: 23.10.2021 https://gazeta.policja.pl/997/aktualne-wydanie/209527,Kajet-wyprowadzic.html

fb-share-icon