Oświadczenie Majątkowe Policjanta – kolejna odsłona.

Zarząd Wojewódzki Niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa dolnośląskiego mając na uwadze liczne zapytania i uwagi kierowane przez funkcjonariuszy garnizonu dolnośląskiego  zwrócił się do Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  z prośbą o zajęcie stanowiska w następujących sprawach:  

1. Czy w oświadczeniu majątkowym należy wykazywać środki zgromadzone przez małżonka na rachunku PPK?

2. Czy w oświadczeniu majątkowym należy wykazywać środki zgromadzone na IKE/IKZE funkcjonariusza?

3. Czy w oświadczeniu majątkowym należy wykazywać środki zgromadzone na IKE/IKZE małżonka?

4. W przypadku posiadania maklerskiego rachunku IKE/IKZE, to czy zgromadzone na nim instrumenty (akcje, obligacje, ETFy itp. ) należy wykazać w tabeli rzymskie I pkt 3 lub rzymskie III pkt 2 oświadczenia? Jeżeli tak to czy dotyczy to również rachunków IKE/IKZE małżonka?

5. Czy dywidendy, odsetki i inne przychody z instrumentów zgromadzonych na maklerskich rachunkach IKE/IKZE (pozostające na tych rachunkach) powinny zostać wymienione w tabeli umieszczonej w części V oświadczenia majątkowego? Jeżeli tak, to czy dotyczy to również  dywidend, odsetek i innych przychodów małżonka?

6. Czy określony w tabeli znajdującej się w części V oświadczenia przychód z dywidend, odsetek itp. należy wpisywać w pierwotnej wysokości czy po potrąceniu tzw. podatku „Belki”

fb-share-icon