Na początku tego roku zwróciliśmy się się do KWP we Wrocławiu z pytaniami na temat zwrotu kosztów przejazdu: 

Funkcjonariusz Policji zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, wobec powyższego przysługuje mu zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w wysokości ceny biletów za przejazd koleją lub autobusem. W jaki sposób funkcjonariusz ma rozliczać i tym samym uzyskać zwrot kosztów dojazdu w przypadku, gdy mieszka w miejscowości nieposiadającej połączeń kolejowych lub autobusowych na danej trasie np. policjant dojeżdża 7 km własnym pojazdem do miejscowości X z tej  miejscowości ma połączenie autobusowe do miejscowości, w której pełni służbę.  Czy jest możliwość używania prywatnego pojazdu do celów służbowych i rozliczenie faktycznie przebytych kilometrów takim pojazdem?

Poniżej opinia prawna jaką otrzymaliśmy z kancelarii adwokackiej Adw. Anny Kwiatkowskiej- Krzyżak.

fb-share-icon