Stan kadrowy Policji na dzień 1 marca 2021 roku

18 marca 2021 WP Statistics - Hits: 575

DS Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy stan kadrowy Policji na dzień 1 marca 2021 roku. Zgodnie z otrzymanymi danymi, na dzień 1 stycznia 2020 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy,…

Przerwa między służbami. Jest czy jej nie ma ?

7 marca 2021 WP Statistics - Hits: 4189

To jak to właściwie jest tą przerwą między służbami ? Mamy ją, czy nie mamy ?    Policjanci z garnizonu dolnośląskiego zwrócili się do naszej organizacji z problemem, który dotyczy…

Jakie środki dostaliśmy za zwolnienia lekarskie za 2020 r.?

25 lutego 2021 WP Statistics - Hits: 154

Jakie środki dostaliśmy za zwolnienia lekarskie za 2020 r.? Mając na uwadze likwidację funduszu nagrodowego w 2021 roku, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego, zwrócił się do Komendy Wojewódzkiej Policji…

Komin dla każdego członka związku na dolnym śląsku.

16 grudnia 2020 WP Statistics - Hits: 1037

Komin dla każdego członka związku na dolnym śląsku. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego informuje, że zapowiadane wcześniej kominy związkowe w ilości 3500 sztuk zostały dostarczone do siedziby ZW NSZZ Policjantów we Wrocławiu.…

Zmiana wskości składki na ubezpieczenie OC.

11 grudnia 2020 WP Statistics - Hits: 1029

Koleżanki i koledzy informuję, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy ostatecznie negocjacje z brokerami w zakresie nowej oferty ubezpieczenia OC+OP dla policjantów i pracowników. Przypomnę że stara umowa z InterRisk został…

Artykuł 15a – ciąg dalszy

8 grudnia 2020 WP Statistics - Hits: 196

Związkowy poniedziałek upłynął pod znakiem art. 15a. Nad rozwiązaniem tego problemu obradowało dziś Prezydium ZG, a zaraz potem – Podzespół Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych pod przewodnictwem Rafała Jankowskiego. Jeszcze dziś projekt ma…