Fundusz Ochrony Prawnej to celowy, związkowy, fundusz do ochrony prawnej policjantów w postępowaniu karnym i dyscyplinarnym. Jedyna pomoc dla policjanta.
Proszę zapoznać się z regulowaniem FOP poniżej.  W przypadku potrzeby skorzystania z ochrony proszę skontaktować się ze swoim przewodniczącym , albo Zarządem Wojewódzkim NSZZP, wypełnić trzy załączone dokumenty : oświadczenie, zobowiązanie i wniosek do FOP, dołączyć wymagane dokumenty.
Ułatwiamy kontakt z adwokatem, także w postępowaniu dyscyplinarnym i administracyjnym.
  1. Regulamin FOP z 07.04.2022
  2. Wniosek do FOP – pobierz tu
  3. Zobowiązanie FOP – pobierz tu
  4. Oświadczenia FOP – pobierz tu