ZGROMADZENIE POD SEJMEM RP

29 kwietnia w godz. 11.30 – 13.00 pomimo wcześniejszych utrudnień, odbyło się zaplanowane pod Sejmem RP  Zgromadzenie. Przybyli na nie byli funkcjonariusze służb mundurowych,  byli wojskowi, rodziny i sympatycy naszej sprawy. Zgodnie z zapowiedziami Spotkanie było poświęcone m.in. założeniom obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę „represyjną” oraz powołaniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Zgromadzenie otworzył i powitał uczestników Przewodniczący SLD Włodzimierz CZARZASTY. Kolejno głos zabierali: Europoseł Janusz ZEMKE, Zdzisław CZARNECKI – Prezydent FSSM, Dariusz DEPTAŁA – były oficer CBŚ reprezentujący FSSM, gen. Adam RAPACKI – były Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, płk Janusz KWIECIEŃ – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, płk Wiesław KUBACKI – były Zastępca Dyrektora Zarządu Kontroli Biura Ruchu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej,  gen. bryg. Mirosław GAWOR – były Szef Biura Ochrony Rządu, gen. bryg. Marek DUKACZEWSKI – były Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, Katarzyna PIEKARSKA – była Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Andrzej BRACHMAŃSKI – były Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. Jerzy STAŃCZYK – były Komendant Główny Policji, Andrzej ROZENEK – dziennikarz,  były poseł na Sejm RP, Ryszard KALISZ – poseł na Sejm, były Szef Kancelarii Prezydenta RP w latach 1998-2000 i były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom przedstawicieli rządu spotkanie przebiegło w spokojnej i pokojowej atmosferze. Gen. J. Stańczyk odniósł się m.in. do kwestii antyopozycyjnej propagandy i treści zawartych w postach internetowych posłanki Pawłowicz a mianowicie do „puczu” jaki rzekomo miał mieć miejsce w Sejmie i uzbrojeniu byłych policjantów. Na potwierdzenie swoich słów Pan Generał pokazał kieszenie, w których jakoby miał nosić granaty. Pani Katarzyna Piekarska natomiast z pełnym przekonaniem stwierdziła: Ja chcę obalić ten rząd ! ale w demokratyczny sposób…”.

Poszczególni mówcy odnosili się do sprawy procedowania „ustawy represyjnej”, podkreślali jedocześnie, iż nikt z organizatorów ani uczestników planowanej Konferencji nie zamierzał ani nie zamierza w sposób bezprawny a tym bardziej siłowy dochodzić swoich praw. Nie zmienia to faktu, iż represyjna ustawa emerytalna z 16 grudnia 2016 r. jest bezsprzecznie bublem prawnym, który łamie prawa konstytucyjne i odbiera uczciwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem  nabyte świadczenia emerytalne i rentowe.

Prezydent FSSM Zdzisław Czarnecki powitał zgromadzonych i podziękował Europosłom Panom Januszowi ZEMKE i Bogusławowi LIBERADZKIEMU za wysiłki w zorganizowaniu Konferencji, która z przyczyn niezależnych od nich i od nas przybrała taka formę. Przedstawił główny cel Zgromadzenia jakim jest obrona naszego honoru i godności. Jesteśmy to winni, szczególnie emerytom i rencistom mundurowym, którzy nie są już w stanie samodzielnie i aktywnie upomnieć się o należny im szacunek. Nie akceptujemy pozbawiania nas honoru, także po naszej śmierci. Protestujemy przeciwko pozbawianiu nas godności i szacunku w oczach naszych bliskich, dla których byliśmy i jesteśmy ludźmi godnymi szacunku. Służyliśmy swojej Ojczyźnie poświęcając jej najlepsze lata naszego życia. Nasi bliscy o tym wiedzą”.

W dalszej części swojej wypowiedzi Prezydent FSSM omówił kwestię powoływania do życia Komitetów Protestacyjnych i powołania Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ds. projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.  Zadaniem Komitetu będzie koordynacja działań związanych z przygotowaniem ww projektu ustawy, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną oraz organizacją zbierania podpisów obywateli popierających nasz projekt.

Europarlamentarzysta Janusz Zemke zadeklarował wsparcie dla naszych działań na poziomie europejskim i poparcie dla naszych inicjatyw.

Gen. Adam Rapacki wystąpił jako głos  i przedstawiciel kadry kierowniczej Policji – (…) to, że dzisiaj żyjemy w bezpiecznym kraju to nasza zasługa a nie 1,5 rocznych rządów PISu”.

Zebranych szczególnie rozgrzał swoim wystąpieniem Ryszard Kalisz, doskonały mówca i doświadczony polityk – „kiedykolwiek władza PIS przeminie, będziemy musieli dochować godności każdego człowieka; ci którzy łamią prawo będą musieli ponieść konsekwencje (…) ale my nie będziemy stosowali odpowiedzialności zbiorowej”.

Na zakończenie Zdzisław Czarnecki podziękował  wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu i zaprosił do udziału w obchodach 1 maja.

Opracowano w Podzespole I FSSM

źródło informacji : https://www.fssm.pl/zgromadzenie-pod-sejmem-rp
fb-share-icon