NSZZ „Solidarność” domaga się pluralizmu w Policji Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w swoim stanowisku z dnia 11 grudnia 2018 r. na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce wytyka Rządowi…

Żony mundurowych komentują …

13 grudnia 2018 Wejścia: 188

Żony mundurowych komentują … Obiecaliśmy zaglądać częściej na konto FB „Żony Mundurowych – Murem za Mundurem” i właśnie to czynimy. I nie czynimy tego z obowiązku … Na początek komentarz, który…