Tekst przysięgi:

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi  stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma;
 Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować.
Tak mi Panie Boże dopomóż!”
(na podstawie „Na posterunku”, Nr 5/1938 r.”)

W dniach 19-21 czerwca 2017 roku członkowie ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego oraz zaproszeni goście przebywali na Ukrainie – na terenie byłego powiatu wołyńskiego – rozpoczynając realizację projektu: ”MUSIMY PAMIĘTAĆ -KISIELIN 2017 ”.

Przypomnijmy, iż celem projektu, w którego inauguracji wzięło 45 osób, są działania zmierzające do upamiętniania miejsc wiecznego spoczynku  policjantów II Rzeczpospolitej, którzy swoje życie oddali w obronie polskich obywateli na kresach wschodnich w latach 1920-1944 w dawnym powiecie Wołyńskim /obecnie Ukraina /.

W inauguracji projektu, oprócz koleżanek i kolegów ze śląskiego zarządu wojewódzkiego, który jest jego inicjatorem i organizatorem, udział wzięli;

p. Marcin GIERCZAK -asystent posła na Sejm RP  Roberta WARWASA
p. Teresa BRACKA-Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Katowicach
ks. Mariusz OLEJNIK -długoletni kapelan policyjny
kol. Krzysztof MASŁOWSKI -Śląska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych
kol. Rafał KRUK -Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów -ZW woj.mazowieckie
kol. Dariusz BRZEZICKI -Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów -ZW woj.mazowieckie
kol. Artur GARBACZ – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów -ZW woj.lubelskiego
kol. Andrzej WÓJCIK-Wiceprzewodniczący-skarbnik  ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego
kol. Witold CIEŚLEWICZ-Wiceprzewodniczący-skarbnik  ZW NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego
kol. Piotr MIKITIUK – ZT NSZZ Policjantów przy KPP w Parczewie
kol. Sławomir TELEON –  ZT NSZZ Policjantów przy KPP w Parczewie

Zapoznając się z potrzebami i wymaganiami ochrony miejsc wiecznego pochówku i pamięci naszych mundurowych poprzedników dotarliśmy m.in do dawnych polskich cmentarzy w Lubomlu i Kowlu, gdzie spoczywają policjanci Policji Państwowej, którzy polegli na służbie w latach 20-tych i 30-tych XX wieku. Miejsca te, ze względu na ilość grobów i zawartych na nagrobkach informacji dokumentujących trudy służby na tej ziemi, wywarły na wszystkich niezatarte wrażenie. W asyście ukraińskich policjantów złożono wieńce m.in od; posła na Sejm RP Pana Roberta Warwasa, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego oraz władz samorządowych i policji regionu Lubomla.

W tym szczególnym dla nas wydarzeniu ze strony ukraińskiej brali udział; ppłk.w st.spocz. TROTS Mykola, ppłk w st.spocz. BOHUTA Michal oraz BOJARCZUK Siergiej- redaktor gazety „NASZE ŻYCIE”.  Wszyscy oni są długoletnimi orędownikami upamiętniania miejsc wiecznego spoczynku policjantów II RP. Od wielu lat osobiście angażują się w współpracę  policji ukraińskiej z NSZZ Policjantów.

Za te wszystkie działania szczerze dziękujemy.

Ku pamięci wszystkich poległych policjantów  II RP w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Lubomlu ks. Mariusz Olejnik -odprawił mszę świętą. Uczestnicy mszy  dokonali zbiórki pieniężnej  na funkcjonowanie  świątyni, datowanej na 1412 rok.
Należy również wspomnieć, iż w dniu 20 czerwca br.właśnie na Ukrainie, na terenie Szacka odbyło się pierwsze zagraniczne wyjazdowe posiedzenie członków Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego .
Po raz kolejny chcemy podkreślić i  podziękować za  nieocenioną pomoc i osobiste zaangażowanie w nasz projekt, kolegów z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego a nade wszystko naszych emerytów kol. Piotra MIKITIUKA i Sławomira TELEONA – bez nich trudno byłoby logistycznie przygotować taki wyjazd.
Pierwsze inauguracyjne kroki ze strony naszego zarządu zostały poczynione. Biorąc jednak pod uwagę skalę problemu, ilość jeszcze  pracy do wykonania  na miejscu,  – aby obecne miejsca wiecznego spoczynku policjantów i innych funkcjonariuszy oraz urzędników II RP przypominały w naszym rozumieniu cmentarze – projekt nasz będzie realizowany z pewnością długofalowo.

Dokumentację fotograficzną z inauguracji naszego projektu zamieściliśmy w galerii.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego

fb-share-icon