Zarząd Koła NSZZ Policjantów WTK KMP we Wrocławiu oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny KWP we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na I-szy Charytatywny Turniej Służb Mundurowych im. Mariusza Koziarskiego, który odbędzie się na terenie kompleksu boisk sportowych  „Oławka” , znajdujących się przy ul. Na Niskich Łąkach 8 we Wrocławiu, w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

Celem organizowanego Turnieju jest uczczenie pamięci podkom. Mariusza Koziarskiego- antyterrorysty poległego w trakcie policyjnej akcji w Wiszni Małej w dniu 3 grudnia ub. r. oraz zebranie środków na leczenie i rehabilitację Mateusza- antyterrorysty rannego w czasie ww działań. Turniej wpisany jest w Harmonogram Imprez Sportowych organizowanych pod patronatem Komendanta Głównego Policji w 2018r., w związku z czym możliwy jest udział zaproszonej reprezentacji w ramach delegacji służbowej.  Oficjalne otwarcie Turnieju przewidziane jest na godzinę 10.00 w dniu 20 kwietnia 2018r. Po zakończeniu rozgrywek w miejscu wskazanym przez Organizatora odbędzie się uroczyste wręczenie pucharów zwycięskim drużynom oraz zostanie podany obiad dla wszystkich uczestników Turnieju. Koszt udziału jednego zawodnika w Turnieju wynosi 60 PLN i zostanie w całości przekazany na leczenie i rehabilitację Mateusza.

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU DRUŻYNY W PRZEDMIOTOWYM TURNIEJU W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 16 MARCA 2018R.

Za organizację Turnieju odpowiedzialni są:

  • asp.szt. Hubert PŁOCHARZ- tel. 604-564-454,
    asp.szt. Marcin PILIPCZUK- tel. 663-746-169

    – technicy kryminalistyki WTK KMP Wrocław.

  • „KOZI”,  CZEŚĆ  TWOJEJ  PAMIĘCI I CHWAŁA  BOHATEROWI…”
fb-share-icon