Piotr Kujawa – „Rozmowa Dnia” w Radiu PiK   Pracownicy służb mundurowych domagają się m.in. podwyżek, powrotu do sytemu emerytalnego sprzed 2012 roku i pełnopłatnych zwolnień lekarskich. Związkowcy ostatnio wyrazili nadzieję, że nie zostaną…

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów –

30 marca 2018 Wejścia: 294

23 marca 2018 roku o godzinie 13 w Domu Klubowym „Śnieżka” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 42 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Garnizon…

Czy grozi nam mundurowy protest?

29 marca 2018 Wejścia: 686

Czy grozi nam mundurowy protest? W służbach mundurowych, niemal wszystkich resortów, trwają procesy związane z modernizacja, zmianą struktury, nazwy czy kształtu nowopowstałych formacji. Jednak mimo zmian, jak wskazują przedstawiciele związków zawodowych, wciąż jest wiele…