Pobierz i wypełnij ankietę, albo zrób to TUTAJ.

Wzór ankiety i plik do pobrania na dole artykułu. Wypełniane ankiety proszę dostarczyć swojemu przewodniczącemu terenowemu, albo do siedziby zarządu wojewódzkiego. Ankietę powinni wypełnić wszyscy policjanci, bez względu na przynależność związkową. Myślę, że wszyscy mamy podobne cele. Dlatego warto teraz pokazać że jesteśmy razem i razem dopniemy swojego celu. A wszelkie podziały będą wykorzystane przeciwko nam. Możemy mieć i powinniśmy mieć rożne zdania, ale wyrażajmy je w odpowiednich miejscach do tego. (Wersja elektroniczna ankiety dostępna od 24 kwietnia 2018 r. )

Poniżej stanowisko Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego działając w imieniu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy garnizonu dolnośląskiego, po zapoznaniu się z treścią komunikatu po spotkaniu z kierownictwem MSWiA do którego doszło w dniu 19 kwietnia 2018r,  wyraża swoje głębokie zaniepokojenie i dezaprobatę z powodu braku konkretnych i szybkich decyzji w zakresie podnoszonych przez mundurowych postulatów.

Uważamy, że pozytywne ustosunkowanie się tylko do jednego problemu nurtującego nasze środowisko, a więc pełnopłatnych świadczeń w trakcie pobytu na zwolnieniach lekarskich jest bagatelizowaniem trudnej sytuacji w służbach mundurowych. Zapewnienia w zakresie l- 4 składał już wielokrotnie poprzedni Minister, który akceptował wprowadzenie 30 dni pełnopłatnych świadczeń, dlatego na dzień dzisiejszy ten temat wg naszej oceny już dawno powinien być zrealizowany.

Dziś środowisko nasze oczekuje konkretnych podwyżek uposażeń nie tylko dla wybranych grup zaszeregowania i  tych w ramach Ustawy Modernizacyjnej. Obecny czas a mianowicie przygotowania do założeń budżetowych na 2019r, jest właściwym okresem na przedstawienie faktycznych rozwiązań w zakresie płac funkcjonariuszy, jak choćby nawet odmrożenie waloryzacji płac.

Nie mniej istotne są postulaty w zakresie art. 15 a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz przywrócenia systemu emerytalnego sprzed wprowadzenia zmian, bo tylko takimi konkretnymi działaniami obecny rząd może zachęcić młodych ludzi do wstępowania do formacji mundurowych. Tym samym, można będzie  zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do dalszego pozostania w służbie.

W naszym odczuciu  kolejne powoływanie komisji ma na celu tylko wydłużenie czasu na realizację składanych uprzednio obietnic.  A my już dziś doświadczamy głębokich braków kadrowych  i narastającej frustracji wśród pracujących funkcjonariuszy, co raz częściej deklarujących chęć odejścia do lepiej płatnej pracy.

Prezydium  ZW NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego

Pobierz i Wypełnij

fb-share-icon