„Pouczenie zachęca do przyjmowania korzyści majątkowych”. Do komisji sejmowej skierowano petycję

hdr

Do sejmowej komisji ds. petycji skierowano wniosek o uchylenie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Artykuł ten dotyczy specyficznego środka wychowawczego jakim jest „pouczenie”. Wnioskodawca uważa, że środek ten nie spełnia swojej funkcji i tylko zachęca „słabo zarabiajacych policjantów” do przyjmowania korzyści majątkowych.

– W latach 90-tych, gdy w służbach mundurowych panowała olbrzymia korupcja, ten środek stosowany był w stosunku do wielu piratów drogowych w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej np. buelki z alkoholem, pieniędzy, biżuterii – pisze autor petycji jaką skierowano do sejmowej komisji. Według wnioskodawcy, środek jakim jest „pouczenie” nie jest skutecznym środkiem wychowawczym, ponieważ – jak twierdzi – „pouczając” kogoś funkcjonariusz nie ma pewności czy ta osoba nie popełniła podobnych wykroczeń w przeszłości.

Zdaniem autora petycji, od oceny czy dane wykroczenie, np. zaparkowanie samochodu na drodze pożarowej, zaparkowanie w strefie obowiązywania zakazu ruchu w obu kierunkach, wyprzedzanie na pasach, wymuszanie pierszeństwa, wyprzedzanie na trzeciego, są czynami niskiej szkodliwości społecznej są sądy powszechne a nie policjanci.

Wnioskodawca sugeruje, że art. 41 Kodeksu wykroczeń tylko zachęca „słabo zarabiajacych policjantów” do przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za
„pouczenie”. – Oczywiście tego udowodnić się nie da, lecz można się tylko tego domyśleć mając na uwadze, iż policjanci ochoczo przyznają się, że „chcieliby zarabiać więcej” – pisze w petycji. Kończąc uzasadnienie swojego postulatu, dodaje: – Bezpieczeństwo na drogach jest ważniejsze od pieniędzy!

źródło: https://ochrona24.info/10505,pouczenie/?fbclid=IwAR18cdYdUFqU_gZD9R7sILo-u8IaXqrBmJj1dvtbhiJXdcenroK5bb4WIHo