Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, zwrócił się z prośbą o udzielenie opinii prawnej w oparciu o następujący stan faktyczny:

Policjant KMP w Jeleniej Górze raportem złożonym w dniu 27 czerwca 2018 roku do swojego przełożonego, Komendanta Miejskiego Policji, wskazał, że od dnia 1 sierpnia 2018 roku chce korzystać z prawa do niepełnienia służby w niedzielę, święta oraz godzin zaliczanych do pory nocnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Pobierz tutaj opinię: