Policja potrzebuje nowej wizji, nie tylko podwyżek

Niedawny protest policjantów i wywalczone podwyżki przypomniały o niektórych problemach tej formacji. Głównie finansowych, a szkoda, bo reform wymaga zarówno organizacja jak i sposób działania policji – pisze Tomasz Warykiewicz – były funkcjonariusz Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego KGP.
(…)
ds

Policja nie powstała z niczego

Bez milicjantów nie byłoby policji lat 90-tych, która pod koniec dekady dorównała policjom bardziej rozwiniętych demokracji w skuteczności i narzędziach do walki z bandziorami. Nie byłoby PZT-ów, CBŚ, przykrywek, świadka koronnego itp. Polska nie przeszłaby przez lata 90-te utrzymując instytucje państwa i społeczeństwo w poczuciu bezpieczeństwa. Można by rzec, że policjanci są sami sobie winni, ale to byłoby brzydkie uproszczenie.

Niebezpieczne przechodzenie od służby do pracy

Przede wszystkim społeczeństwo płaci policji za służbę, nie zaś za pracę. Pracować można w innych miejscach. Policja to służba, bo walka z przestępczością i o porządek publiczny, to wojna. Policja i my wszyscy, od jakiegoś czasu  przegrywamy tę wojnę, bo policja nie służy tylko pracuje, a tu się tak nie da.
Proces przechodzenia od służby do “pracy” w policji trwał i pogłębiał się w miarę upływu czasu od mniej więcej wejścia Polski do UE czyli od 2003/2004 roku.

Jak w korporacji, tylko bez presji ekonomicznej

Źle odczytywane standardy i dyrektywy UE szybko przekształciły policję w pseudo korporację, w której wprawdzie są struktury, hierarchia służbowa, nowe zwyczaje ale nie ma etosu służby, szacunku dla autorytetu i co może najważniejsze, nikt się nie przejmuje brakiem skuteczności. Bo inaczej niż w korporacji, wynik finansowy-efektywność nie jest tu priorytetem. Tu liczą się znajomości, spolegliwość i bycie przewidywalnym i kontrolowalnym. Inni są nieprzydatni. Tam gdzie pieniądz w korporacji winduje firmę w rankingach, tu w policji pieniądz został zastąpiony statystyką, kłamliwą i pokrętną. Statystyką, która tak naprawdę nie ma wiele wspólnego z nauką o tej samej nazwie.  Cała treść artykułu.

źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/policja-wymaga-zmian-nie-tylko-podwyzek-opinia-bylego-policjanta,343540.html?fbclid=IwAR2eLplZMvLHolluLM_qi17gpMd8WJAKKquhKJTrS-4HdrB11smaJ5wV7NE