KGP: “Zlecanie policjantom działań niewynikających z zadań Policji jest niedopuszczalne”

hdr

(…) „Chodzi zwłaszcza o działania wykraczające poza ustawowe obowiązki Policji w kontaktach oraz współpracy z osobami pełniącymi funkcje publiczne, takimi jak parlamentarzyści, czy samorządowcy wszelkich szczebli i różnych opcji politycznych. Wobec przełożonych wydających funkcjonariuszom polecenia wykraczające poza ustawowe obowiązki Policji będą wyciągane konsekwencje służbowe.(…)

Cały materiał ….

źródło: https://ochrona24.info/9777,niewynikajace-z-zadan-policji/?fbclid=IwAR36C99cgNLkomRDRgZs_8U-AtIoXjEUKvNcd2jyt23vCE2xb8rKQIwstPE