Pilne !  Bez karencji dla nowo przystępujących do ubezpieczenia PZU. Firma czasowo zrezygnowała z okresu karencji po zawarciu ubezpieczenia dla nowo ubezpieczonych, którzy zostaną objęci ubezpieczaniem od 1 lipca 2019 r. maksymalnie.  Więcej informacji poniżej.

Informacje na temat programu.