Interwencja w Strzegomiu. Policjanci użyli środków przymusu zgodnie z prawem

 

Tak Strzegomska policja atakuje człowieka bez żadnej przyczyny bo papierosa nie chciał wyrzucić Gdzie pełniący obowiązki komendanta policji w Strzegomiu dorabia na drugim etacie?Posłuchajcie nagranie MP3 http://www.zawodowy-polak.pl/TV/CzyKtosWidzal-KomendantaStrzegom.mp3Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.Art. 54.1 Zasada wolności poglądówKażdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.Art. 7. Zasady działania organów państwaOrgany władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.Czy napewno POLICJA działa na podstawiei granicach prawa P rzestepczaO rganizacjaL eniI nfekowanychC hazarskimJ ademA antyludzkim

Opublikowany przez Szymon Maciejewski Czwartek, 25 kwietnia 2019

(…)

Policjanci działali w granicach prawa

W przypadku wzbudzającej skrajne emocje interwencji w Strzegomiu mieliśmy do czynienia z osobą poszukiwaną przez prokuraturę, dodatkowo mężczyzna stawiał bierny i czynny opór, a więc nie współpracował ze stróżami prawa i właśnie dlatego funkcjonariusze zdecydowali się na użycie środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, a następnie kajdanek.

W mojej ocenie, biorąc pod uwagę samo nagranie z interwencji w Strzegomiu, policjanci w żaden sposób nie przekroczyli swoich uprawnień i działali w granicach prawa. Wręcz uważam, że wykonali bardzo dobrą robotę – pomimo tego, że mieli do czynienia z osobą poszukiwaną i stawiającą opór, a więc potencjalnie niebezpieczną i stwarzającą zagrożenie, kierowali się zasadą minimalizacji skutków oraz dostosowali odpowiedni środek przymusu do zaistniałej sytuacji. (…)

Cały materiał tutaj.

źródło: https://ochrona24.info/17780,interwencja-w-strzegomiu/?fbclid=IwAR13HAhL1AXJZAK-x0UbxWc3hf7hfidfVm5PEXPVUX2UhbX4yfrgfgiY-qk