Policjant służy na papierze

https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/306309927-Policjant-sluzy-na-papierze.html  30.06.2019 r. Izabela Kacprzak

Poniżej cytat z artykułu na temat wakatów w Policji. Jak wiemy nic się zmieniło od lat. Pieniądze z wakatów są przejadane, a policjantów brakuje, szczególnie tych do zadań podstawowych policji na najniższych stanowiskach. Cała treść tutaj.

“Fikcja z wakatami trwa od lat i nie zmieniła się po zmianie rządu. W 2015 r. ówczesny poseł Jarosław Zieliński, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych (PiS) twierdził, że to szkodliwy proceder. Dziś odpowiada za policję. – Minister Zieliński mówi „nie wyolbrzymiajmy sprawy”, a w stołecznym garnizonie mamy obecnie 11 proc. wakatów. Dotarła do mnie informacja, że inne garnizony muszą oddelegowywać młodych policjantów na staż w Warszawie. To dramat.”