25 lipca 2019 roku o godz. 10.30 w Katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy rozpoczęła się Msza Święta w intencji legnickich funkcjonariuszy Policji . Następnie o godz. 12.00 w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyła się uroczystość obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Funkcjonariusze i Pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy otrzymali medale, odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości wzięła udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Elżbieta Witek oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

25 lipca 2019 roku o godz. 10.30 w Katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy rozpoczęła się Msza Święta w intencji legnickich funkcjonariuszy Policji.

Następnie o godz.12:00 w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy rozpoczęła się uroczysta zbiórka od złożenia meldunku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbiecie Witek przez dowódcę uroczystości podkom. Kamila Piaseckiego. Po meldunku wprowadzony został sztandar Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i odegrany Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Leszek Zagorski powitał zaproszonych gości wśród, których byli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Elżbieta Witek, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, posłowie, przedstawiciele posłów i senatorów ziemi legnickiej, Prezydent Miasta Legnicy, Starosta legnicki oraz samorządowcy z legnickich gmin. Powitani zostali również przedstawiciele Sądu, Prokuratury, przedstawiciele służb mundurowych, policjantki policjanci i pracownicy Policji, rodziny mianowanych i odznaczonych policjantów oraz wszyscy obecni goście. Z okazji Święta Policji legniccy funkcjonariusze i pracownicy legnickiej Policji zostali odznaczeni złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „za długoletnią służbę” oraz odznaki srebrne i brązowe „zasłużony policjant”. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 94 policjantów, których rozkazy ze względu na rangę podpisywane były przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy. W dalszej części uroczystości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji wręczyli medale oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Ponadto 8 funkcjonariuszy legnickiej Policji zostało odznaczonych medalami na obchodach wojewódzkiego Święta Policji we Wrocławiu.

Wielu policjantów zostało wyróżnionych przez władze samorządowe: Prezydenta Miasta Legnicy, Starostę Legnickiego, Burmistrza Miasta Chojnów, Burmistrza Miasta i Gminy Prochowic, Wójta Gminy Chojnów, Wójta Krotoszyc, Wójta Legnickiego Pola, Wójta Miłkowic, Wójta Rui, Wójta Kunic. Z okazji dzisiejszego Święta Policji – Prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Legnicy postanowili wyróżnić i nagrodzić złotym piórem najlepszego dochodzeniowca Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, którym został policjant Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu.

Wyróżnieni zostali także pracownicy Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz członkowie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policji, do których należą policjanci, pracownicy legnickiej Policji oraz osoby współpracujące z legnicką komendą.Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagrody oraz listu gratulacyjnego przez Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy insp. Leszka Zagórskiego dla uczennicy klasy policyjnej , która w minionym roku szkolnym osiągnęła najlepsze wyniki w nauce Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr VII w Legnicy.Następnie głos zabrali honorowi goście.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pogratulowała legnickim policjantom odznaczeń awansów na wyższe stopnie służbowe oraz podziękowała za, służbę społeczeństwu, ogromne zaangażowanie, profesjonalizm. Pani Elżbieta Witek podkreśliła także ogromną rolę pracowników Policji bez których Policja nie mogłaby normalnie funkcjonować.

Głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który dziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie i trud włożony w poprawę bezpieczeństwa.Uroczystość zakończono odprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbiecie Witek.

Zdjęcia : https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/legnica/24901-swieto-policji-w-legnicy-foto-3

KMP Legnica