Sytuacja kadrowa w Policji nie ulega poprawie!!!

Według danych przekazanych przez KGP w trybie dostępu do informacji publicznej liczba wakatów w Policji się nie zmniejsza, ale rośnie, a ilość chętnych do Policji się zmniejsza. Rząd RP musi jeszcze w tym roku podjąć zdecydowane działania aby zapobiec zbliżającemu się w 2020 i 2021 kryzysowi kadrowemu.

Zaklinanie rzeczywistości nic tu nie da. Jest problem i dla dobra polskiej Policji, społeczeństwa, a szczególnie dla tych, którzy służą dzisiaj ponad miarę musi być rozwiązany, bez próby wmówienia opinii publicznej, że wszystko jest pod kontrolą.

cof

NSZZ Policjantów od kilku lat zwraca uwagę na problem niedoborów kadrowych i brak stabilnego systemu wynagradzania funkcjonariuszy Policji. Można sobie wyobrazić, co by się wydarzyło gdyby nie przeprowadzona w 2018 roku przez Związek przy oddolnym wsparciu policjantek i policjantów  największa w historii Policji Akcja Protestacyjna, która doprowadziła do podpisania porozumienia.

Naszą diagnozę potwierdziła ostatnio w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli, ale Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest odmiennego zdania i nadal uprawia politykę.

Władza państwowa, w tym Prezydent RP zamiast epatować się pluralizmem związkowym i próbą upolitycznienia służb mundurowych powinna skierować swoje wysiłki w kierunku zatrzymania w służbie kilku tysięcy funkcjonariuszy, którzy w latach 2020 i 2021 nabędą pełnych uprawnień emerytalnych i prawdopodobnie pożegnają się ze służbą.

ŻARTY SIĘ SKOŃCZYŁY!!!

A teraz fakty, które nie wymagają komentarza:

na dzień 1 lipca liczba wakatów wynosi 5951, najwięcej brakuje policjantów w KSP – 1162, Wrocławiu – 768, Wielkopolsce – 575,  Łodzi – 550, Katowicach – 535, Gdańsku – 525, Szczecinie – 501, Gorzów Wielkopolski – 278; oraz WSPol – 25;

  • do służby w 2019 roku przyjęto 1798 osób, a zwolniło się 3220 funkcjonariuszy;

  • ze szkolenia podstawowego w I półroczu 2019 roku zrezygnowało 126 słuchaczy;

  • w I półroczu 2019 roku akces do służby w Policji zgłosiło 7981 osób, podczas gdy w I półroczu 2018 roku było to 8912 osób;

  • w przeliczeniu na liczbę planowanych przyjęć w 2019 na poziomie 4448  osób chętnych na jedno miejsce jest 1,7 kandydata, natomiast w przeliczeniu na pełną liczbę wakatów jest to 1,3

  • kandydata na 1 miejsce. 

 

 

 

 

 

źródło: http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,6791,0.htm?fbclid=IwAR1tBaVUIcoEPB9bz3UUp5lq6vtEMAqTVCtCWLUyx5s_QgRgk4yci8oOIh0

 

 

dane :