Spotkanie Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji   Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji…