Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt zwiększenia wydatków na służbę zdrowia oraz służby mundurowe Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt zwiększenia wydatków na służbę zdrowia oraz służby mundurowe. Projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej…