Sytuacja kadrowa Policji na koniec 2019 roku!

Na bazie oficjalnych danych Komendy Głównej Policji przedstawiamy jak wygląda sytuacja kadrowa Policji na dzień 31 grudnia 2019 rok.

  • przyjęto do służby  w 2019 roku – 4655 osób
  • zwolniono ze służby w 2019 roku – 4564 funkcjonariuszy
  • najwięcej funkcjonariuszy odeszło w marcu – 1459, lutym 531, maju 433, czerwcu 388 oraz lipcu 300
  • wakaty na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4461, w tym:

– KSP Warszawa – 1035

– województwo dolnośląskie – 621

– województwo łódzkie – 477

– województwo zachodniopomorskie – 468

– województwo pomorskie – 450

– województwo wielkopolskie – 434

– województwo śląskie – 251

– województwo lubuskie – 249

– CBŚP – 129

– województwo – warmińsko – mazurskie – 126

– CPKP – 38

– WSPol Szczytno – 33

– SP w Słupsku – 18

– województwo mazowieckie – 18

– województwo świętokrzyskie –14

– CSP Legionowo -14

– województwo małopolskie – 0

– województwo podlaskie – 1

PROCENTOWO NAJWIĘCEJ WAKATÓW MA: CPKP – 16,89%, WSPol Szczytno – 13,52%, SP w Słupsku – 10,53 %, KSP Warszawa – 10,32%, zachodniopomorskie – 9,90%, lubuskie – 9,07%, dolnośląskie – 7,87%, pomorskie – 7,61 % oraz wielkopolskie 5,19 %.

Należy mieć tylko nadzieję, że w związku z podwyżkami oraz innymi rozwiązaniami jakie pojawią się jeszcze w tym roku liczba wakatów zmaleje. W przeciwnym wypadku Rząd będzie zmuszony do podjęcia zdecydowanych działań w kierunku poprawy statusu materialnego funkcjonariuszy, aby stworzyć możliwość im pozostania w służbie, a potencjalnym kandydatom zachętę wstąpienia w jej szeregi.

żródło:http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,7124,0.htm